transport POLSKA - GRECJA, GRECJA - POLSKA

usługi spedycyjne, transport międzynarodowy

GALIFRUIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Morsztyna 10
42-200 Częstochowa

Częstochowa  +48 501 185 400

Saloniki +30 2310 530 600

Beata CALIŃSKA kierownik spedycji
+48 503 195 993

Kamila KNAPIK zastępca kierownika
+48 502 289 223

Dział KSIĘGOWOŚCI
+48 509 671 750

Jesteśmy POLSKO-GRECKĄ firmą transportową, która na rynku greckim działa od 1984 roku, a w Polsce od 1993 roku.
Główna siedziba firmy mieści się w Częstochowie, a nasza filia w Thessalonikach w Grecji.

Dysponujemy 30-ma własnymi zestawami (ciągniki z naczepami, chłodnie + plandeki, również auta 6,5 tonowe).

Nasze możliwości załadunkowe to 22-23 tony, 33 europalety. Specjalizujemy się w przewozach zarówno towarów chłodniczych jak i plandekowych, a także codziennie wykonujemy transporty drobnicowe. Regularna LINIA DROBNICOWA POLSKA - GRECJA I GRECJA - POLSKA.

Posiadamy największe doświadczenie w obsłudze kierunku: Grecja. Obsługujemy także kierunki: Słowacja, Czechy, Węgry, Bułgaria. 

Transporty naszym taborem stanowią gwarancję terminowych odbiorów i dostaw. W razie potrzeby współpracujemy z zaufanymi przewoźnikami na terenie Polski i Grecji, by jeszcze elastyczniej dopasowywać się do Państwa potrzeb. Wszystkie organizowane przez nas transporty posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP +OCPM). Mamy nadzieję, że nasza oferta okaże się interesująca. 

Chętnie spotkamy się w celu omówienia interesujących Państwa tematów. Liczymy na nawiązanie długoterminowej, owocnej współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i partnerstwie.

zapraszamy do kontaktu

Pragniemy przedstawić Ci szytą na miarę ofertę na transport międzynarodowy.


jesteśmy profesjonalni

Swoje usługi realizujemy terminowo. Wszystkie transporty są ubezpieczone.


RODO
Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego "RODO"), przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w spółce Galifruit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej zwanej dalej administratorem danych .
Administrator korzysta z programu księgowego pozwalającego na zabezpieczenie danych. Dane przechowywane są w siedzibie administratora w Częstochowie ul. Morsztyna 10 .
Administrator może przetwarzać Państwa dane w celu wykonania umowy zgodnie z obowiązującym przepisami prawa .
Podstawą prawną przetwarzania jest:

1. realizacja umowy;
2. przekazywania danych do biura rachunkowego celem prowadzenia ewidencji księgowej , podatkowej i sprawozdawczości finansowej
3. uzasadniony interes administratora w szczególności
- niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonania umowy,
- konieczność dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami przed Sądami
- działania związane z windykacją roszczeń za pośrednictwem podmiotów wykonujących ten rodzaj usług
- koniecznością prowadzenia postępowań przed firmami ubezpieczeniowymi i innych postepowań pozasądowych wynikających z konieczności dochodzenia roszczeń z tytułu odszkodowań w przewozie lub wypadków komunikacyjnych bądź obrony przed takimi roszczeniami .
4. wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego
Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Galifruit spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową Państwa danych osobowych:

prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
- prawo do sprostowania danych;
- prawo do usunięcia danych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania;
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania;
- prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);

Pragniemy zapewnić, że Galifruit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.